Quyết định phê duyệt kết quả thi và danh sách trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020

Theo đó phê duyệt kết quả thi và danh sách trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020, như sau:

1. Kết quả thi của 106 công chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính tỉnh Nam Định năm 2019, 2020 tổ chức

2. Danh sách 95 công chức, viên chức đã trúng tuyển tại kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019, 2020 (chi tiết tại biểu 2 kèm theo), gồm:

a) Nâng ngạch công chức

- Ngạch chuyên viên chính: 63 người;

- Ngạch chuyên viên: 21 người; 

- Ngạch kế toán viên: 01 người;

- Ngạch kiểm lâm viên: 01 người;

- Ngạch cán sự: 01 người;

- Ngạch kế toán viên cao đẳng: 01 người

b) Thăng hạng viên chức hành chính

- Ngạch chuyên viên: 05 người;

- Ngạch cán sự: 02 người.

Chi tiết văn bản

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác