Thông báo bổ sung hình thức, thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non huyện Ý Yên năm 2021

Người đăng ký dự tuyển có thể nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Trang thông tin điện tử của UBND huyện Ý Yên từ ngày 21/7/2021 đến 26/8/2021.

Toàn văn Thông báo bổ sung số 416/TB-UBND của UBND huyện Ý Yên./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác