Thông báo danh sách viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II

Theo đó công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III lên hạng II đối với 250 giáo viên

Các giáo viên trúng tuyển kỳ xét thăng hạng được Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II, mã số V.07.05.14

Chi tiết quyết định: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1460

Danh sách giáo viên trúng tuyển: http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1461

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác