Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2021 huyện Nghĩa Hưng

+ Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 07 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tài chính - kế toán: 05 chỉ tiêu.

+ Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (đối với xã) và Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường (đối với thị trấn): 10 chỉ tiêu.

+ Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 02 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn phòng - thống kê: 08 chỉ tiêu.

+ Chức danh Văn hóa - xã hội: 12 chỉ tiêu.

- Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng đặc biệt, xét tuyển và thi tuyển

- Hình thức nộp, thời hạn, thời gian, hình thức, địa chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển

+ Hình thức nộp: Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.

+ Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển là 30 ngày tính từ sau ngày Thông báo tuyển dụng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 28/10/2021 đến 17 h ngày 26/11/2021)

+ Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

+ Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Nghĩa Hưng, địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0228.3871021 hoặc 0911.154299.

 Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 338/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác