Thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 14 chỉ tiêu cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện. Trong đó: Giáo viên dạy môn Toán 04 chỉ tiêu, giáo viên dạy môn Ngữ văn 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Vật lý 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Hóa học 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Sinh học 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Lịch sử 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Địa Lý 02 chỉ tiêu. 

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong thông báo chi tiết kèm theo./.

http://sonoivu.namdinh.gov.vn/documents/download.aspx?id=1445

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác