Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 của UBND huyện Hải Hậu

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 80 chỉ tiêu, tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

Giáo viên tiểu học dạy môn Tiếng anh: 05 chỉ tiêu, tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

Giáo viên tiểu học dạy môn Mỹ thuật: 04 chỉ tiêu, tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật.

Giáo viên tiểu học dạy môn Thể dục: 03 chỉ tiêu, tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành sư phạm: Thể dục hoặc Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác