Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 của UBND huyện Nam Trực

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên dạy Văn hóa: 15 chỉ tiêu, tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 05 chỉ tiêu, tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác