Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 của UBND huyện Nghĩa Hưng
Giáo viên dạy Văn hóa: 40 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành sư phạm (hoặc chuyên ngành sư phạm) tiểu học, giáo dục tiểu học.

Giáo viên dạy môn Tiếng anh: 10 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành sư phạm (hoặc chuyên ngành sư phạm) tiếng Anh.

Giáo viên dạy môn Thể dục: 05 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành sư phạm: Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác