Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 của UBND huyện Trực Ninh

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên dạy Văn hóa: 25 chỉ tiêu. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.

Giáo viên dạy môn Thể dục: 05 chỉ tiêu. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành sư phạm: Thể dục hoặc Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất.

Giáo viên dạy môn Tiếng anh: 07 chỉ tiêu. Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác