Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 của UBND huyện Vụ Bản

Ngày 07/9/2020, UBND huyện Vụ Bản đã có Thông báo số 106/TB-UBND thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020

Giáo viên tiểu học dạy Văn hóa: 17 chỉ tiêu, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác