Thông báo tuyển dụng giáo viên Tiểu học năm 2020 của UBND huyện Ý Yên

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu, cụ thể:

Giáo viên dạy môn Văn hóa: 40 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, ngành /chuyên ngành sư phạm hoặc chuyên ngành sư phạm Tiểu học, Giáo dục tiểu học.

Giáo viên dạy môn Thể dục: 05 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành /chuyên ngành sư phạm: Thể dục hoặc Thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác