Thông báo tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2020 của UBND thành phố Nam Định

Giáo viên dạy Văn hóa: 24 chỉ tiêu, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ngành sư phạm (hoặc chuyên ngành sư phạm) tiểu học hoặc giáo dục tiểu học.

Điều kiện đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu, yêu cầu đối với vị trí tuyển dụng trong Thông báo kèm theo.

Thông báo chi tiết tại đây./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác