Thông báo tuyển dụng Giáo viên tỉnh Nam Định năm học 2016-2017

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 383/UBND-VP8 ngày 05/8/2016 về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017, sở Nội vụ thông báo việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm học 2016-2017 của các đơn vị trong tỉnh như sau: 

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của toàn tỉnh là 420 chỉ tiêu, trong đó Hải Hậu 103, Trực Ninh: 40, Ý Yên: 40, Vụ Bản: 51, Xuân Trường: 36, Nghĩa Hưng: 15, Nam Trực: 44, Giao Thủy: 42, Mỹ Lộc: 12, Thành phố Nam Định: 37.

Thời gian đăng niêm yết thông báo tuyển dụng, và bán, nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 12/8/2016 (trong giờ hành chính kể cả ngày nghỉ) và kết thúc vào 17h ngày 31/8/2016.

Chi tiết xem tại văn bản: Tải về

Các tin khác