Thông báo về việc điều chỉnh thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lịch khác liên quan đến kỳ tuyển dụng giáo viên năm 2020

1. Điều chỉnh thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 17 giờ 00’ ngày 08/5/2020.

2. Lịch khác liên quan đến kỳ tuyển dụng

- Ngày 25/5/2020: Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, danh mục tài liệu ôn tập, lịch thu lệ phí thi, lịch tập trung học quy chế thi, địa điểm thi (đăng tải trên địa chỉ website: namdinh.edu.vn và niêm yết tại Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, số 165 đường Hùng Vương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). 

- Ngày 14/6/2020: Thi vòng 1.

- Ngày 19/7/2020: Thi vòng 2.

+ Buổi sáng: Thi vào đơn vị dự tuyển là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

+ Buổi chiều: Thi vào đơn vị dự tuyển là các Trường THPT công lập không chuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp.

Nội dung khác liên quan đến kỳ tuyển dụng thực hiện theo các thông báo đã công khai.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác