Thông báo về việc tổ chức sát hạch để tiếp nhận viên chức không qua thi tuyển vào làm công chức năm 2020
Nội dung chi tiết Thông báo số 04/TB-HĐKTSH tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác