Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Giao Thuỷ năm 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: Sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND huyện Giao Thuỷ, địa chỉ: Khu 4B thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0977 975 710, 038 3347 366.

Toàn văn Thông báo số 136/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác