Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Hải Hậu năm 2021

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 127 chỉ tiêu.

 - Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này); Có lý lịch rõ ràng; Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: Sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non); Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

          - Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo 2 hình thức:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hải Hậu, địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0948.773.570 (ông Nguyễn Quang Huy, chuyên viên Phòng Nội vụ).

+ Gửi theo đường bưu chính hoặc qua cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Hải Hậu tại địa chỉ https://haihau.namdinh.gov.vn/huyenhaihau/1207/26916/49416/Tuyen-dung-congchuc-vien-chuc-xa/.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 12/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 24/9/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

 Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 176/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác