Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Vụ Bản năm 2021

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này); Có lý lịch rõ ràng; Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: Sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non); Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa của UBND huyện Vụ Bản, địa chỉ: Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0982.123203 hoặc 0815.040070. Từ ngày 25/8/2021 đến 17 giờ ngày 07/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 27/9/2021 về địa chỉ trên (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 27/9/2021).  

+ Nộp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản tại địa chỉ: http://vuban.namdinh.gov.vn. Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 05/10/2021.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyểnTừ ngày 25/8/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 98/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác