Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Ý Yên năm 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

Điều kiện đăng ký tuyển dụng:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành: Sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non)

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/7/2021 đến 17 giờ ngày 30/8/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Ý Yên thuộc UBND huyện Ý Yên, địa chỉ: thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0984.990 .976.

Toàn văn Thông báo số 415/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Ý Yên./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác