Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Nghĩa Hưng năm 2021

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu, trong đó:

+ Giáo viên dạy Văn hóa: 37 chỉ tiêu.

+ Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu.

+ Giáo viên dạy môn Thể dục: 08 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND huyện Nghĩa Hưng, địa chỉ: Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, từ ngày 01/10/2021 đến 17 giờ ngày 11/11/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc). Số điện thoại liên hệ: 0228.3871021 hoặc 0911.154299.

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 01/11/2021 về địa chỉ trên (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 01/11/2021).  

+ Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng tại địa chỉ: http://nghiahung.namdinh.gov.vn. Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 09/11/2021.

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/11/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

 Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 280/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác