Thông báo về việc tuyển dụng giáo viên Tiểu học huyện Xuân Trường năm 2021

-  Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu, trong đó: Giáo viên dạy Văn hóa: 24 chỉ tiêu; Giáo viên dạy môn Tiếng Anh: 08 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.         

 Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo 3 hình thức:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa của UBND huyện Xuân Trường, địa chỉ: Tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0919786719. Từ ngày 19/8/2021 đến 17 giờ ngày 01/10/2021 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 19/8/2021 đến ngày 21/9/2021 về địa chỉ trên (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 21/9/2021).  

+ Gửi qua cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Xuân Trường tại địa chỉ http://xuantruong.namdinh.gov.vn. Từ ngày 19/8/2021 đến ngày 29/9/2021.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 146/TB-UBND và Phiếu đăng ký dự tuyển./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác