Thông báo về việc tuyển dụng viên chức (Bác sĩ) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt I năm 2023

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu Bác sĩ, trong đó:

+ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định: 31 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định: 20 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Nam Định: 10 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định: 05 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định: 07 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định: 07 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định: 03 chỉ tiêu.

+ Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu: 37 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế thành phố Nam Định: 12 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc: 06 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản: 13 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Ý Yên: 12 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Nam Trực: 10 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh: 13 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng: 17 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường: 07 chỉ tiêu.

+ Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy: 09 chỉ tiêu.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng nêu trong Thông báo; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định từ ngày 21/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 21/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2023.

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://soyte.namdinh.gov.vn. Từ ngày 21/02/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/4/2023.

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Y tế - Tầng 1, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, địa chỉ: Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 235/TB-SYT./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác