Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Giao Thủy năm 2023

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm tuyển dụng:

+ VTVL Giám sát thi công xây dựng: 07 chỉ tiêu.

+ VTVL Định giá xây dựng: 01 chỉ tiêu

+ VTVL Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 09 chỉ tiêu.

+ VTVL Kế toán: 01 chỉ tiêu.

+ VTVL Hành chính tổng hợp: 02 chỉ tiêu

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Giao Thủy từ ngày 21/02/2023 đến 17 giờ ngày 03/4/2023.

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính từ ngày 21/02/2023 đến ngày 22/3/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 03/4/2023.

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng dịch vụ công tại địa chỉ Dichvucong.namdinh.gov.vn từ ngày 21/02/2023 đến ngày 03/4/2023

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: Từ ngày 21/02/2023 đến 17 giờ ngày 03/4/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết của UBND huyện Giao Thủy, địa chỉ: Tổ dân phố Đông Tiến, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0985540205

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 22/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác