Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trực Ninh năm 2022

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm tuyển dụng:

+ VTVL Giám sát thi công xây dựng: 03 chỉ tiêu.

+ VTVL Định giá xây dựng: 01 chỉ tiêu.

+ VTVL Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: 03 chỉ tiêu.

+ VTVL Kế toán: 01 chỉ tiêu.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng và các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng nêu trong Thông báo; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Trực Ninh từ ngày 25/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 25/11/2022 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 25/11/2022).

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn. Từ ngày 25/10/2022 đến ngày 28/11/2022.

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính gửi đến: Từ ngày 25/10/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/12/2022 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Trực Ninh, địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0228 3881051

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 775/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác