Thông báo về việc tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm tuyển dụng: Kế toán của 21 trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện.

- Điều kiện đăng ký tuyển dụng: 

+ Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ và không thuộc đối tượng không được đăng ký dự tuyển viên chức như trong Thông báo.

+ Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

- Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Trực Ninh từ ngày 04/01/2023 đến 17 giờ ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

+ Gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 14/02/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 14/02/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 22/02/2023).

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn. Từ ngày 04/01/2023 đến ngày 14/02/2023.

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính gửi đến: Từ ngày 04/01/2023 đến 17 giờ ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc)

-Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND huyện Trực Ninh, địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Số điện thoại liên hệ: 0228.3881.051, 0975.880.177

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 1155/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác