Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Giao Thuỷ năm 2021

1. Tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số V.07.05.15: 03 chỉ tiêu. Trong đó: Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Vật lý: 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Sinh học: 01 chỉ tiêu.

2. Ngạch kế toán viên: 01 chỉ tiêu.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của UBND huyện Giao Thuỷ, địa chỉ: Khu 4B thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 038 3347 366.

Toàn văn Thông báo số 135/TB-UBND./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác