Từ ngày 01/8/2024 cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng đối với những người đạt kết quả kiểm định đầu vào công chức

Theo đó, việc tổ chức thi vòng 1 trong thi tuyển công chức tiếp tục được thực hiện theo Nghị định 138/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ đến hết ngày 31/7/2024. Từ ngày 01/8/2024 cơ quan tuyển dụng công chức chỉ tuyển dụng đối với những người đạt kết quả kiểm định đầu vào công chức.

- Về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức:

+ Bộ Nội vụ là cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

+ Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được tổ chức định kỳ 02 lần vào tháng 7 và tháng 11 hằng năm.

+ Trước ngày 31/01 hằng năm, Bộ Nội vụ công bố kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

- Về hình thức, nội dung kiểm định:

+ Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy tính.

+ Nội dung kiểm định: Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

Sở Nội vụ tỉnh Nam Định trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị định số 06/2023/NĐ-CP./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác