Tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021

 Tổng chỉ tiêu tuyển dụng nêu trong Thông báo số 55/TB-UBND là 29 chỉ tiêu cho 05 chức danh. Cụ thể như sau:

(1) Chỉ huy trưởng quân sự: 03 chỉ tiêu;

(2) Tài chính - Kế toán: 03 chỉ tiêu;

(3) Văn hoá - Xã hội: 04 chỉ tiêu;

(4) Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường: 07 chỉ tiêu;

(5) Văn phòng - Thống kê: 12 chỉ tiêu.

Dự kiến thời gian tổ chức tuyển dụng vào tháng 7/2021;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 03/6/2021 đến 17 giờ ngày 04/7/2021 (trong các giờ hành chính của các ngày làm việc). Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản, Tầng 1, Trụ sở Uỷ ban nhân dân  huyện Vụ Bản - thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Điện thoại: 0399985710.

Trước đó, ngày 26/5/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản có Thông báo số 54/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã huyện Vụ Bản năm 2021.

Toàn văn Thông báo số 55/TB-UBND của Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác