UBND huyện Hải Hậu thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Ngày 29/10/2021, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu ban hành Thông báo số 580/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Theo đó:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu.

- Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 06 chỉ tiêu

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 04 chỉ tiêu

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 03 chỉ tiêu

- Chức danh Văn phòng - thống kê: 05 chỉ tiêu

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 14 chỉ tiêu

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: 09 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng đặc biệt, xét tuyển và thi tuyển

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày 01/11/2021 đến 17 giờ ngày 30/11/2021.

- Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Hải Hậu.

          Địa chỉ: thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

          Số điện thoại liên hệ: 0228.3877.200

Xem toàn văn Thông báo số 580/TB-UBND của UBND huyện Hải Hậu tại đây

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác