UBND huyện Trực Ninh thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021

- Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III - Mã số V.07.02.26.

- Điều kiện đăng ký tuyn dụng: Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này); Có lý lịch rõ ràng; Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ngành/chuyên  ngành: Sư phạm mầm non, giáo dục mầm non hoặc ngành ghép (trong đó có ngành sư phạm mầm non hoặc giáo dục mầm non); Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

- Hình thức, thời hạn nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh;

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính;

+ Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Trang thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn

Sở Nội vụ giới thiệu toàn văn Thông báo số 290/TB-UBND và mẫu Phiếu dự tuyển

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác