UBND huyện Xuân Trường thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2023

Ngày 07/02/2023, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường ban hành Thông báo số 17/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn năm 2023. Theo đó:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu.

- Chức danh Văn phòng - thống kê: 02 chỉ tiêu

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 06 chỉ tiêu

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 12 chỉ tiêu

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: 02 chỉ tiêu

- Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 04 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng đặc biệt, xét tuyển và thi tuyển

Hình thức nộp, thời hạn và địa điểm nộp, tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển:

- Hình thức nộp: Phiếu đăng ký dự tuyển, Hồ sơ dự tuyển được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày 08/02/2023 đến 17 giờ 00 ngày 21/3/2023.

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” thuộc UBND huyện Xuân Trường. Địa chỉ: thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường (số điện thoại: 022. 888. 70699)

Xem toàn văn Thông báo số 17/TB-UBND Phụ lục kèm theo Thông báo của UBND huyện Xuân Trường tại đây./.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác