UBND huyện Ý Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện Ý Yên ban hành Thông báo số 455/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Theo đó:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu.

- Chức danh Chỉ huy trưởng quân sự: 07 chỉ tiêu

- Chức danh Tài chính - Kế toán: 02 chỉ tiêu

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 01 chỉ tiêu

- Chức danh Văn phòng - thống kê: 11 chỉ tiêu

- Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và môi trường: 09 chỉ tiêu

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: 06 chỉ tiêu

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng đặc biệt, xét tuyển và thi tuyển

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày 16/9/2021 đến 17 giờ ngày 27/10/2021.

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện Ý Yên; 
Địa chỉ: thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Số điện thoại liên hệ: 0945 127 682 (đ/c Long).

Xem toàn văn Thông báo số 455/TB-UBND của UBND huyện Ý Yên tại đây.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác