Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định thông báo tuyển dụng công chức xã, phường

Đối tượng tuyển dụng: Những người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp xét tuyển và tuyển dụng đặc biệt.

- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương; am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn đăng ký dự tuyển;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo quy định;

- Tốt nghiệp trung học phổ thông, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên các ngành, chuyên ngành phù hợp quy định của UBND tỉnh đối với chức danh công chức cấp xã dự tuyển, riêng đối với chức danh Chỉ huy trưởng quân sự trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên.

- Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

* Đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã, phường ngoài các điều kiện trên còn cần các điều kiện sau:

Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước trên địa bàn cấp xã.

- Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về dân quân, tự vệ.

Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng đặc biệt, xét tuyển và thi tuyển

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 11/01/202 đến hết ngày 09/02/2021 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Nam Định; Địa chỉ: số 10 đường Trần Đăng Ninh, phường Bà Triệu, thành phố Nam Định (điện thoại liên hệ: 02283 866 796) hoặc theo đường bưu chính.

Xem toàn văn Thông báo số 02/TB-UBND tại đây.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác