Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin

Ông Phạm Văn Phúc, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Sở Nội vụ.

Địa chỉ: Số 168 Hàn Thuyên, Vị Xuyên, Nam Định

Số điện thoại di động: 0915 800 065

Thư điện tử công vụ: sonoivu@namdinh.gov.vn

  

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác