Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2021 xếp thứ 40 trên 63 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, năm 2021, Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) tỉnh Nam Định đạt 86,4%, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Kết quả này, Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Nam Định năm 2021 tăng 7 bậc so với năm 2020, thuộc nhóm B gồm những tỉnh, thành phố đạt kết quả Chỉ số từ 80% - 90%.

Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas) tỉnh Nam Định năm 2021 đạt 84,57%, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; giảm 01 bậc so với năm 2020./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác