Chỉ thị của UBND tỉnh Nam Định về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tại Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung cao độ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung, đông người không cần thiết.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trỉ, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hoá công vụ, kỷ cương hành chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19…

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị số 01/CT-UBND của UBND tỉnh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác