Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng Sông Hồng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
Quang cảnh tại hội nghị
Quang cảnh tại hội nghị


Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đơn vị Cụm phó Cụm thi đua, Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban, Phòng thi đua- khen thưởng tỉnh trong cụm. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh: Quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, với sự đồng thuận và quyết tâm cao, bám sát phương châm của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, các tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Cụm, các văn bản chỉ đạo của Trung ương; phát động phong trào thi đua, tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động sâu rộng đến cơ sở; bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế từng địa phương, chủ động đề ra chủ trương, giải pháp, hình thức, biện pháp cụ thể, sáng tạo, thiết thực nhằm đổi mới công tác thi đua khen thưởng, do vậy, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm đã có nhiều đổi mới và đạt kết quả đáng khích lệ.

Cùng với các tỉnh trong Cụm, Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, sôi nổi, rộng khắp các phong trào thi đua. Qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc đề nghị đại biểu làm việc với tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan để Hội nghị hoàn thành mục đích, yêu cầu, nội dung chương trình đề ra, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua Cụm các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng trong thời gian tới.

Phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng sông Hồng trong 6 tháng đầu năm  đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả rõ nét. Các phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo- không đẻ ai bị bỏ lại phía sau”… đã được triển khai hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch đã được cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các tỉnh trong Cụm tích cực tham gia, ủng hộ với quyết tâm cao. Diện mạo nông thôn đổi mới, khang trang, sạch, đẹp hơn. Tính đến hết tháng 6/2022, toàn cụm đã có 1.283 xã đạt chuẩn NTM; 321 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 72/81 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn NTM hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tỷ lệ giảm nghèo của các tỉnh trong Cụm thi đua giảm bình quân so với bình quân chung của cả nước…   

Công tác khen thưởng, đặc biệt là khen thưởng đột xuất được quan tâm đúng mức và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của các tỉnh đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, trao đổi kinh nghiệm, những cách sáng tạo, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh nói riêng và Cụm thi đua nói chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu bế mạc hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu bế mạc hội nghị.

Bế mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đề nghị các tỉnh thành viên trong Cụm quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm. Trong đo tập trung cao độ thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; chủ động kiểm soát, quản lý, bình ổn giá trên địa bàn; hoàn thành tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và TTATXH.

Các tin khác