Đảng uỷ Sở Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường Tỉnh uỷ, sáng ngày 18/4/2022, tại điểm cầu Sở Nội vụ, Đảng uỷ Sở tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 cho cán bộ, đảng viên toàn cơ quan. Đồng chí Đinh Ngọc Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

(Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Sở Nội vụ)

Hội nghị đã được nghe giáo sư, tiến sỹ Phùng Hữu Phú truyền đạt nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; Học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay…

Sau Hội nghị, Đảng uỷ Sở tiếp tục chỉ đạo chi bộ các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao vận dụng sáng tạo Chuyên đề này vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2022 để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt, thiết thực./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác