Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh họp lần thứ nhất năm 2022 để xét duyệt các hình thức khen thưởng

Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh dự và chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị xét tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính phủ; Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021. Trên cơ sở danh sách đề nghị, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tiến hành thảo luận, đánh giá, nhận xét các tập thể đồng thời bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.

Theo đó, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh thống nhất đề nghị tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” của Chính phủ cho 11 tập thể; đề nghị UBND tỉnh tặng “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” cho 31 tập thể; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 61 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị sau cuộc họp, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ tướng Chính khen thưởng theo quy định./.

Các tin khác