Khai mạc 2 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026: huyện Xuân Trường và huyện Nghĩa Hưng; huyện Trực Ninh và huyện Giao Thuỷ

Ngày 23/5 và ngày 25/5, Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Phòng Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Trường Chính trị Trường Chinh tổ chức Khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 2026 cho đại biểu các huyện Xuân Trường, Nghĩa Hưng, Trực Ninh và Giao Thuỷ. Đến dự tập huấn có đồng chí Mai Thanh Long, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Triệu Đức Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng Đại biểu QH và HĐND tỉnh, Trường Chính trị Trường Chinh.

Đồng chí Mai Thanh Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu

chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng.

Thời gian tập huấn diễn ra trong thời gian 03 ngày/lớp (từ ngày 23/5 đến ngày 25/5; từ ngày 25/5 đến ngày 27/5), với tổng số 132 đại biểu. Trong thời gian tập huấn các đại biểu sẽ được tìm hiểu 6 chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện; chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; kỹ năng giám sát; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng thu thập, xử lý thông tin; kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong tham gia xây dựng, ban hành Nghị quyết.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:  HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tỉnh vừa trải qua một năm hoạt động rất khó khăn do tác động bởi đại dịch COVID-19. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và hiệu quả của cấp ủy Đảng cùng với sự chủ động tích cực, nỗ lực bám sát các quy định của pháp luật và thực tiễn của địa phương, HĐND các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh với những thành tựu nổi bật. Việc nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng hoạt động cho các đại biểu HĐND cấp huyện là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Các đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập; tiếp thu các chuyên đề, tích cực trao đổi, thảo luận và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác