Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022

Năm 2021, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tỉnh đã tổ chức phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm chương trình, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để nâng cao vai trò của tổ chức mình trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy hiệu quả hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao năng lực đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương phát động triển khai. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận và đoàn thể các cấp tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia đợt cao điểm quyên góp ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động. Tính đến ngày 15-11-2021, tổng số tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân ở cấp tỉnh là trên 25,3 tỷ đồng; cấp huyện, xã đã tổ chức tiếp nhận được trên 18,5 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ và các đoàn thể của tỉnh tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua với hình thức thiết thực. Qua đó, từng thành viên trong Khối thi đua đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hà Lan Anh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hà Lan Anh - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Lan Anh biểu dương kết quả của các cơ quan trong Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể của tỉnh đạt được trong năm 2021. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung thi đua khen thưởng đã được phát động tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19". Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chú trọng xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Hội nghị đã tiến hành bình xét thi đua, trên cơ sở đó thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 01 tập thể; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể và Bằng khen cho 03 tập thể thuộc Khối.Hội nghị cũng đã suy tôn cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh là Khối trưởng Khối thi đua năm 2022; đồng thời tiến hành ký giao ước thi đua năm 2022.

Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ luân lưu cho Khối trưởng Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Đồng chí Vũ Văn Nghĩa, TUV, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Cờ luân lưu cho Khối trưởng Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022 khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua năm 2022 khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

 

Các tin khác