Nam Định tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo năm 2020
Đồng chí Lại Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc
Đồng chí Lại Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc

Tại lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được nghe các báo cáo viên đến từ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, Sở Xây dựng truyền đạt các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; Tình hình tôn giáo và một số vấn đề cần quan tâm hiện nay; Một số lưu ý trong công tác QLNN về tôn giáo; Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn  giáo; Một số quy định của pháp luật về xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng giành thời gian để trao đổi, giải đáp cho học viên những nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại địa phương, cơ sở.

Đồng chí Đặng Lê Ta, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ truyền đạt tại lớp bồi dưỡng
Đồng chí Đặng Lê Ta, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ truyền đạt tại lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Lại Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ lưu ý các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung theo chương trình. Qua đó, làm cơ sở trong quá trình tham mưu về công tác tôn giáo tại các địa phương cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc,  nhà tu hành và tín đồ thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo, hoạt động tôn giáo đúng quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh./. 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác