Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về thanh niên
(Toàn cảnh lớp tập huấn)
(Toàn cảnh lớp tập huấn)

Tới dự và trực tiếp truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn có đồng chí Lương Thị Hải Anh - Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ; dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Lại Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Lớp tập huấn còn có sự tham gia của đồng chí chuyên viên Vụ Công tác thanh niên và các đồng chí cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu, xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(Đồng chí Lại Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp tập huấn)
(Đồng chí Lại Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lớp tập huấn)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lại Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã chỉ rõ mục đích của lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong công tác tham mưu, xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên và đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn, xuất phát từ tình hình thực tiễn hoạt động của địa phương, đơn vị đề xuất, đóng góp ý kiến với lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên, để cùng nhau trao đổi, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác.

(Đồng chí Lương Thị Hải Anh - Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn)

(Đồng chí Lương Thị Hải Anh - Phó Vụ trưởng, Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ

truyền đạt các nội dung tại lớp tập huấn)

Tại lớp tập huấn, đồng chí Lương Thị Hải Anh đã truyền đạt những nội dung trọng tâm về công tác thanh niên như: Những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trong công tác thanh niên hiện nay; Nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên về thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên từ Trung ương đến địa phương; Triển khai một số nội dung của các văn bản trong công tác quản lý Nhà nước về thanh niên như nội dung Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 1113/QĐ-BNV ngày 17/10/2021 của Bộ Nội vụ về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Khái quát nội dung Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Một số kỹ năng, phương pháp triển khai nhiệm vụ trong tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo, công chức phụ trách công tác thanh niên tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nắm được những nội dung cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên. Từ đó, có thể vận dụng trong công tác tham mưu, xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với thanh niên theo nhiệm vụ được phân công; góp phần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác