Tập huấn cho đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Trong thời gian tập huấn, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị được nghe giới thiệu tổng quan về công tác cải cách hành chính của tỉnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trong việc giải quyết các TTHC; giới thiệu về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận “một cửa” của UBND thành phố Nam Ðịnh; Kỹ năng giao tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” các huyện, thành phố; kỹ năng hướng dẫn trả lời phiếu điều tra xã hội học.

Thông qua tập huấn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Ðoàn các cấp hình thành lực lượng nòng cốt; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến./.

                                                                                                                    Nguồn: Báo Nam Định

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác