Thông tin về Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”

Để đánh giá thực trạng lưu trữ tài liệu số tại các cơ quan, tổ chức nhà nước; chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, lưu trữ tài liệu số, ngày 03 tháng 6 năm 2020, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã ban hành Kế hoạch số 471/KH-VTLTNN về việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

 Nội dung Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Tổng quan chung và thực trạng lưu trữ tài liệu số; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và lưu trữ tài liệu số; giải pháp về quản lý và lưu trữ tài liệu số. Hội thảo tổ chức vào 8h00, thứ Ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Hội trường 101 trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội (Chương trình Hội thảo gửi kèm). Hội thảo sẽ là diễn đàn khoa học để các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tìm hiểu, trao đổi nhằm nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của mình để sẵn sàng và chủ động tham gia vào quá trình xây dựng lưu trữ số Việt Nam.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức Hội thảo chỉ mời đại diện Sở Nội vụ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ một số tỉnh, thành phố gần thành phố Hà Nội; đại diện một số Bộ, ngành cơ quan Trung ương; đại diện các đơn vị thuộc Cục cùng các doanh nghiệp cung cấp giải pháp lưu trữ số và các nhà khoa học tham dự Hội thảo. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác quan tâm đến nội dung Hội thảo có thể nghiên cứu Kỷ yếu Hội thảo gửi kèm.

Ban Tổ chức Hội thảo hy vọng các đại biểu, báo cáo viên tham dự đầy đủ và tích cực đóng góp ý kiến để Hội thảo thành công tốt đẹp.

Kỷ yếu Hội thảo và Chương trình xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.

ky-yeu-hoi-thao-111128-250920-82.pdf

chuong-trinh-hoi-thao-111128-250920-82.pdf

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác