Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo tại trường hạ Chùa Hoành Nha Chính, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy

Tăng, ni các trường hạ nghe phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh, Luật tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình thời sự trong và ngoài nước là một trong những nội dung quan trọng của chương trình tu tập trong 3 tháng An cư kiết hạ.

Sau chương trình khai mạc, đồng chí Đặng Lê Ta - Phó trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đồng thời thông tin đến tăng ni, tín đồ phật tử tại trường hạ những vấn đề liên quan đến tình hình tôn giáo trong nước và tỉnh Nam Định thời gian qua.