Bộ Công thương ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Sở Công thương, Phòng Công thương

Thông tư bao gồm 3 chương với 6 điều. Chương I: Sở Công thương; Chương II: cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp huyện; Chương III: tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 15/3/2022 và thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ.

Sở Nội vụ trân trọng giới thiệu Thông tư số 04/2022/TT-BCT


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác