Điểm mới trong Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế cấp huyện

Về các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện, so với quy định hiện nay, Thông tư số 07/2021/TT-BYT bổ sung thêm phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khỏe. Như vậy, theo quy định  mới, Trung tâm Y tế huyện bao gồm 5 phòng chức năng là: Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Phòng Dân số - Truyền thông Giáo dục sức khỏe, Phòng Điều dưỡng, Phòng Tài chính - Kế toán.

Căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhu cầu thực tế, cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế cấp huyện; quy định nhiệm vụ cụ thể của các phòng chức năng để bảo đảm thực hiện đầy đủ các hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về các khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện, so với 15 khoa theo quy định hiện nay, Thông tư số 07/2021/TT-BYT quy định Trung tâm Y tế cấp huyện có 19 khoa gồm:

(1) Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;

(2) Khoa Y tế công cộng;

(3) Khoa An toàn thực phẩm;

(4) Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản;

(5) Khoa Khám bệnh/Phòng khám đa khoa;

(6) Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc;

(7) Khoa Nội;

(8) Khoa Ngoại;

(9) Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;

(10) Khoa Nhi; 

(11) Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng;

(12) Khoa Liên chuyên khoa (Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng);

(13) Khoa Xét nghiệm;

(14) Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

(15) Khoa Truyền nhiễm;

(16) Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

(17) Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế;

(18) Khoa Dinh dưỡng;

(19) Khoa Tư vấn và điều trị nghiện chất.

Thông tư nêu rõ, đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở lên đóng trên địa bàn thì việc bố trí giường điều trị nội trú tại các khoa chuyên môn thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc Trung tâm Y tế huyện để bảo đảm đáp ứng nhu cầu, điều kiện thực tế do Giám đốc Trung tâm tham mưu, tình cấp có thẩm quyền địa phương xem xét, quyết định.

Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện: Trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn; Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh (nếu có) thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền quy định trên cơ sở nhu cầu thực tế tại địa phương và theo quy định của pháp luật.

Thông tư số 07/2021/TT-BYT có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2021.

Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phần II của Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số - Kế hoạch hoá gia đình ở địa phương hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 07/2021/TT-BYT có hiệu lực thi hành./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác