image banner
Kể từ ngày 01/01/2024, chuyển nguyên trạng 10 Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc UBND các huyện, thành phố Nam Định quản lý
Lượt xem: 1447

Ngày 30/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2406/QĐ-UBND về việc chuyển Trung tâm Y tế cấp huyện trực thuộc Sở Y tế quản lý, về trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định quản lý.

1. Chuyn Trung tâm Y tế thành ph Nam Đnh v trc thuc UBND thành ph Nam Đnh qun lý;

2. Chuyn  Trung  tâm Y tế huyn  M Lc  v trc  thuc  UBND  huyn  M Lc qun lý;

3. Chuyn Trung tâm Y tế huyn  V Bn  v trc  thuc  UBND  huyn  V Bn qun lý;

4. Chuyn Trung tâm Y tế huyn Ý Yên v trc thuc UBND huyn Ý Yên qun lý;

5. Chuyn Trung tâm Y tế huyn  Nam  Trc  v trc  thuc  UBND  huyn Nam Trc qun lý;

6. Chuyn Trung tâm Y tế huyn  Trc  Ninh  v trc  thuc  UBND  huyn Trc Ninh qun lý;

7. Chuyn Trung tâm Y tế huyn Nghĩa Hưng v trc  thuc  UBND  huyn Nghĩa Hưng qun lý;

8. Chuyn Trung tâm Y tế huyn Xuân Trưng v trc thuc UBND huyn Xuân Trưng qun lý;

9. Chuyn Trung tâm Y tế huyn  Giao  Thuv trc  thuc  UBND  huyn Giao Thu qun lý;

10. Chuyn Trung tâm Y tế huyn Hi Hu v trc thuc UBND huyn Hi Hu qun lý.

Sở Y tế thực hiện bàn giao nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực,tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách.... của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về Ủyban nhân dân các huyện, thành phố quản lý theo quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân các huyện, thành phố Nam Định tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhân lực, tài chính, đất đai, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, sổ sách...của Trung tâm y tế các huyện, thành phố để quản lý theo quy định của pháp luật.

QD_UBND_chuyen-TTYT-huyen-ve-huyen-quan-ly.pdf


P.TCBM
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1