image banner
Một số lưu ý trong xây dựng VTVL đối với các cơ quan hành chính
Lượt xem: 332

Thực hiện Văn bản số 7269/BNV-TCBC ngày 11/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc triển khai xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm; Văn bản số 7583/BNV-TCBC ngày 23/12/2023 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm; Sở Nội vụ lưu ý các cơ quan, đơn vị một số nội dung trong triển khai xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm.

1. Đối với 12 vị trí lãnh đạo, quản lý (cán bộ) đã được quy định tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy định  số  214-QĐ/TW  ngày  02/01/2020  của  Bộ  Chính  trị và  Quy  định  số  89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị để phê duyệt VTVL đối với 12 chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

- Về khung năng lực của các VTVL lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện: Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thống nhất theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với các tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tại dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (đã tính đến yếu tố liên thông với các chức danh lãnh đạo, quản lý tại tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/05/2022 của BộChính trị).

2. Đối với VTVL Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh

- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân căn cứ Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và Điều 22, khoản 3 Điều 43 Luật Tổ chức Quốc hội để xây dựng Bản mô tả, khung năng lực của VTVL bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của chức danh này theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội.

3. Bổ sung vị trí Chánh Thanh tra Sở và Phó Chánh Thanh tra

- Căn cứ điểm b khoản 1.1 Điều 1 Mục II văn bản số 7583/BNV-TCBC, Bộ Nội vụ đã thống nhất về việc xác định vị trí Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh thanh tra Sở tại các Sở và tương đươngbảo đảm xác định tương đương với vị trí Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thuộc Sở.

- Nội dung bản mô tả và khung năng lực mô tả cụ thể phù hợp với công việc của vị trí  Chánh Thanh tra Sở, Phó Chánh thanh tra Sở bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về thanh tra.

4. Bổ sung VTVL: Máy trưởng, máy phó, thuỷ thủ, thợ máy, thuyền máy lái tàu và bố trí các VTVL: Thuỷ thủ, thợ máy, lái tàu ở cấp tỉnh, cấp huyện.

- Các cơ quan, đơn vị vận dụng các VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính (gồm Thuỷ thủ, Thợ máy, Thuyền trưởng, Thuyền phó, Người lái phương tiện, Nhân viên lái tàu) và VTVL thuộc nhóm hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (gồm: Máy trưởng, Thuỷ thủ, Nhân viên lái tàu, Thợ máy) được quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BNV. Nội dung bản mô tả và khung năng lực cần mô tả cụ thể phù hợp với công việc cụ thể của từng vị trí theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

5. Vị trí việc làm tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng các Sở

- Các cơ quan, đơn vị vận dụng vị trí việc làm hành chính -văn phòng để xây dựng VTVL tại bộ phận một cửa thuộc Văn phòng các Sở và cụ thể hoá bản mô tả và khung năng lực phù hợp với công việc cụ thể của VTVL tại bộ phận một cửa, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

6. Đối với vị trí việc làm Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán)

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CPngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành để quy định cho phù hợp.

7. Đối với vị trí việc làm Công nghệ thông tin-Các cơ quan, đơn vị vận dụng VTVL “Quản lý công nghệ thông tin” trong danh  mục  VTVL  công  chức  nghiệp  vụ  chuyên  ngành  theoThông  tư  số 09/2023/TT-BTTT ngày 28/7/2023để sử dụng chung tại các cơ quan, đơn vị hành chính khi được giao thực hiện nhiệm vụ về công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

CV-175_xay-dung-DA-VTVL_co-quan-hanh-chinh.pdf

Phòng Tổ chức bộ máy
Tin khác
1 2 
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
image advertisement
image advertisement
anh tin bai

image advertisement
anh tin bai
image advertisement
Video Sự Kiện
  • Video: Cách phân loại để trả lương theo vị trí việc làm như thế nào?
  • Video: [Dự đoán] Mức lương cơ sở năm 2024 sẽ như thế nào?
  • Chính thức có lộ trình sáp nhập xã, huyện 2023-2025
  • Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Sẽ Nhận Thêm 2 Tin Vui Về Tiền Lương Từ 2024
  • Video: Mỗi người đều có 3 dãy số định danh cần nhớ: Đó là gì?
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1